1. Trang chủ
  2. Giới thiệu
  3. Tham quan nhà máy
Tham quan nhà máy
  • Nhìn từ bên ngoài
  • Xưởng lắp ráp
  • Văn phòng
  • Khu vực xếp lốp
  • Bảng thông báo
  • Căng tin nhân viên

Nhà kho


Tường văn hóa


Khu vực nghỉ cho nhân viên